بازرگانی

شرکت مهندسی ایران ارتباط

بازرگانی

ایران ارتباط دارای صلاحیت و کارت بازرگانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد که در این راستا ضمن فعالیت در حوزه واردات و صادرات در بخش تجهیزات و کالاهای مرتبط با بخش وابسته به تخصص پیمانکاری (شامل انواع لوله، شیر آلات، ادوات برقی و تاسیساتی و ابزار دقیقی و …. ) اقدام نموده است.