به ما بپویندید


Deprecated: تابع GF_Field:GF_Field::get_conditional_logic_event از نگارش 2.4 که جایگزینی برای آن در دسترس نیست منسوخ شده است. in /home/iebitume/public_html/fa/wp-includes/functions.php on line 6031

فرم استخدام

با تکمیل این فرم، رزومه شما در پایگاه داده این مجموعه ثبت گردیده و در هنگام جذب نیروی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  • مشخصات فردی

  • YYYY slash MM slash DD
  • اطلاعات تماس

  • اطلاعات تکمیلی

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, bmp, doc, docx, Max. file size: 5 MB.