اهداف و چشم انداز

پالایشگاه قیر شرکت مهندسی ايران ارتباط

مأموریت، چشم انداز و ارزش ها

اهداف

تأمین نیازهای داخل کشور و همچنین حضور موفق در بازار جهانی به واسطه تولید محصولات با کیفیت برتر

مأموریت

تولید و تجارت انواع قیر و سایر فرآورده های نفتی مطابق با استانداردهای جهانی با به کارگیری دانش تخصصی و تجربیات موفق واستفاده از نیروهای کارآمد و رعایت الزامات زیست محیطی جهت ارائه خدمات بر پایه مشتری مداری

چشم انداز

تولید و تجارت انواع قیر استاندارد در بازارهای داخلی و جهانی

ارزش ها

تعهد به کیفیت: همواره برای رسیدن به کیفیت با بکارگیری تکنولوژی روز دنیا در تلاش هستیم.

ارزش گذاری به نیروی کار انسانی: با ارزشترین سرمایه ما نیروی انسانی است.

رضایت مشتری: رفتار ما با مشتریان دوستانه، با احترام و با تاکید بر ایجاد اعتماد می باشد.

اهمیت کارگروهی: تفاهم مشترک، همکاری و همفکری گروهی برای ما بسیار ارزشمند است.

وقوع حوادث کمتر: امنیت و رعایت مقررات ایمنی از اهمیت بالایی برای ما برخوردار است.

محصولات ما