چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قیر و آسفالت

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قیر و آسفالت

تاریخ ۱۰ آبان الی ۱۲ آبان ماه سال ۱۴۰۱

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قیر و آسفالت از تاریخ ۱۰ آبان الی ۱۲ آبان ماه سال ۱۴۰۱ در محل سالن اجتماعات پاکدامن مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی برگزار شد. شرکت مهندسی ایران ارتباط با حضور در این رویداد بار دیگر با ایجاد پلی برای تبادل اطلاعات و دانش بازدید کنندگان محترم در جهت ارتقاء کیفیت صنعت راه سازی قدم برداشت. غرفه این شرکت با حضور حدود ۱۵۰ مهمان ارجمند و بلند پایه از جمله معاونین و مدیران کل وزارت راه و شهرسازی معاونین راه و شهرسازی استانهای کشور مدیران و معاونین راهداری و حمل و نقل جاده ای مراکز استان ها، مدیران و کارشناسان مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و همچنین سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و جمعی از تاثیر گذاران و تصمیم گیران حوزه قیر و آسفالت کشور توانست موجبات بستری مناسب جهت همکاری بخش خصوصی و دولتی را فراهم کند.