بارگیری و بسته بندی

پالایشگاه قیر شرکت مهندسی ایران ارتباط

 

بارگیری و بسته بندی

در این واحد بارگیری فله توسط دو سکوی مجزا با ظرفیت روزانه 1000 تن انواع قیر و بارگیری بشکه های قیر تولیدی با ظرفیت 3000 بشکه در روز صورت می پذیرد. همچنین واحد توزین این مجموعه شامل 1  دستگاه 60 تنی مطابق با کالیبراسیون اداره کل استاندارد فعالیت می نماید.