تولید قیر

پالایشگاه قیر شرکت مهندسی ایران ارتباط 

 

تولید قیر

پالایشگاه قیر شرکت مهندسی ایران ارتباط با طراحی دو رآکتور هوادهی با ظرفیت تولید حداقل 1000 تن در روز، توان عرضه کلیه گریدهای قیر را دارا می‏ باشد.

رآکتور شماره1 بصورت ناپیوسته با ظرفیت 200 تن در روز و رآکتور شماره2 با ظرفیت 800 تن در روز بصورت پیوسته تولید انواع قیر مطابق با استاندارد را پوشش می‏ دهد.

تولید قیر بصورت عملیات هوادهی (اکسیداسیون) می ‏باشد و خوراک واحدهای تولید، وکیوم باتوم مرغوب پالایشگاهی می‏ باشد.

وکیوم باتوم ورودی به واحد تولید، ابتدا توسط واحد کنترل کیفیت مورد بررسی و آزمون قرار گیرد و پس از تایید کیفی خوراک مجوز تخلیه و تولید صادر میگردد.