کنترل و کیفیت

پالایشگاه قیر شرکت مهندسی ایران ارتباط

 

کنترل و کیفیت

پالایشگاه قیر شرکت مهندسی ایران ارتباط در راستای جلب رضایت مشتری مجهز به آزمایشگاه پیشرفته و دارای تجهیزات به روز در زمینه آزمونهای مهندسی قیر می باشد و ضمن داشتن استاندارد بین المللی آزمایشگاهها (گواهینامه ایزو 17025) به عنوان مرجع در خصوص بررسی کلیه تولیدات قیر در کشور آماده پاسخگویی به مشتریان در زمینه ارائه محصولات منطبق با استاندارد بوده و از حقوق ذینفعان دفاع می نماید.