قیرهای خاص

خانه » فروشگاه » قیرهای خاص

توضیحات

این نوع قیرها مطابق با درخواست مشتریان و با مشخصات خاص جهت کاربردهای موردی، عمدتاً در قالب قیرهای اصلاح شده و یا  اکسیده تولید وعرضه می گردد.