قیرهای گرانروی

خانه » فروشگاه » قیرهای گرانروی

توضیحات

رده بندی این نوع قیر با توجه به گرانروی مطلق در دمای C ۶۰ بر حسب پواز و یا گرانروی کینماتیک در دمای     C ۱۳۰ بر حسب سانتی استوکس تعیین می گردد.

انواع این نوع قیر در این رده بندی عبارتند از: VG10, VG20, VG30, VG40