قیرهای عملکردی

خانه » فروشگاه » قیرهای عملکردی

توضیحات

با توجه به شرایط دمایی متناسب مناطق مختلف و با استفاده از بروزترین متد استاندارد دنیا قیرهای عملکردی تهیه و ارائه می گردند. در این نوع قیرها مطابق با استاندارد تعریف شده، یک درجه کارائی و عملکردی تعریف می گردد که کاملاً مطابق با شرایط دمایی و محیطی (سردترین دما و گرمترین دما) خواهد بود.

انواع قیرهای عملکردی بر اساس درجه های بالای کارایی عبارتند از:

PG 46-PG52- PG58- PG64- PG70- PG76- PG82