قیرهای نفوذی

خانه » فروشگاه » قیرهای نفوذی

توضیحات

طبقه بندی این نوع قیر بر اساس میزان درجه نفوذپذیری آن مطابق با استاندارد ASTM/AASHTO صورت می پذیرد. کاربرد قیر نفوذی عمدتاً در راه سازی بوده و انواع تولیدی آن توسط این شرکت عبارت است از ۲۰۰/۱۸۰، ۱۵۰/۱۲۰، ۱۰۰/۸۵، ۷۰/۶۰، ۵۰/۴۰