عملیات احداث خط انتقال گاز تقوینی اسفراین، نقاب، جغتای

تاریخ انجام پروژه

1394

شرح کلی پروژه

پروژه خط انتقال “30 و “20 گاز تقویتی اسفراین ، نقاب و جغتای جهت تامین گاز مورد نیاز کارخانه فولاد سبزوار و تقویت انشعاب “10 موجود شهر اسفراین به منظور رفاه حال مردم منطقه و ایجاد بستر اشتغال زایی احداث گردیده است . محدوده عملیات اجرایی از کیلومتر 574 خط انتقال گاز “48 شمال ، شمال شرق ( پارچین به سنگ بست ) در حوالی شهر سبزوار با اجرای 48 کیلومتر خط لوله “30 تا محل انشعاب کارخانه فولاد سبزوار آغاز و بعد از انشعاب کارخانه فولاد سبزوار با تغییر سایز به لوله “20 بطول 35 کیلومتر تا انتهای مسیر و اتصال به خط لوله “10 اسفراین خاتمه می یابد .

ضمناً در محل انشعاب “30 و “20 ، خط لوله ای “12 بطول 3.5 کیلومتر به منظور تامین سوخت مورد نیاز کارخانه فولاد سبزوار ، توسط این شرکت اجراء گردیده است.

دامنه کار

– تهیه و تامین کلیه مصالح و لوازم یدکی اختصاصی دو ساله پروژه

– اجرای کلیه عملیات اجرایی خطوط لوله در اقطار “12 و “20 و “30 بطول 5/86کیلومتر .

– اجرای هشت ایستگاه شیر بین راهی و گیرنده و فرستنده توپک

– اجرای 2 ایستگاه حفاظت کاتدیک جهت نگهداری خط لوله

– اجرای کلیه عملیات تحصیل اراضی طول مسیر تا مرحله صدور چک

– تهیه نقشه های حین ساخت (AS- built )

– نصب مارکرهای نشان دهنده در کل خط

اهم مقادیر

– خاکبرداری در انواع زمین های خاکی ، سنگی و اتفجاری حدود 1،500،000 مترمکعب در مناطق کوهستانی.

– مخلوط ریزی مسیر به حجم 120،000 مترمکعب.

– ساخت حصار فلزی ایستگاه ها به وزن 180،000 کیلوگرم.

– رادیوگرافی در سایزهای مختلف به تعداد 8،500 سرجوش.

– تهیه و اجرای خاک سرندی اطراف لوله ها به حجم 120،000 مترمکعب.

– اجرای بتن مسلح اطراف لوله در بستر رودخانه ها C.C.W بطول 500 متر.

– عبور عرضی از جاده اصلی 5 مورد و از راه آهن 3 مورد .

 

عنوان مقدار
کارفرماشرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
دستگاه نظارتمهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی
مدت انجام پروژهچهارده ماه و دوازده ماه دوره نگهداری
محل انجام پروژهحد فاصل اسفراین ، نقاب، جغتای در استان خراسان رضوی
وضعیت پروژهدر دست اجرا