احداث خط لوله ۵۶ اینچ انتقال پنجم گاز تهران قطعه دوم از فاز اول

تاریخ انجام پروژه

1384

شرح کلی پروژه

خط لوله ۵۶ اینچ از کوه سفید قم آغاز شده و با عبور از حدفاصل دریاچه نمک و دریاچه حوض سلطان و از مسیر فوق العاده باتلاقی و صعب العبور به چرم شهر میرسد. شبکه گاز استانهای سمنان و تهران و شمال کشور با احداث خط لوله ۵۶ اینچ تقویت شده است. مسیر انتخاب شده از طرف کارفرما بدلیل جداسازی از کریدر جنوب به شمال حائز اهمیت بوده و تثبیت خط لوله و ایستگاههای لانچر و شیر بین راهی در منطقه باتلاقی و دریاچه ای با فنون مهندسی و ماشین آلات لازم میسرگردیده است. نصب ۲۵ کیلومتر مسیر با ژئوتکستایل از جابجا شدن خط لوله در دریاچه جلوگیری کرده است.

دامنه کار

– تهیه کالاهای خط لوله

– پوشش پلی اتیلن، حمل و ریسه لوله های پلی اتیلن با سایز 56 اینچ به تعداد 4000 شاخه

– مسیرسازی و حفاری کانال در زمینهای باتلاقی به طول 45،189 متر

– جوشکاری و لوله گذاری

– تثیت لوله 56 اینچ در زمینهای باتلاقی و دریاچه ای

– تزریق گاز و راه اندازی پروژه

اهم مقادیر

– مسیرسازی به طول 45،189 متر

– حفاری کانال در زمینهای باتلاقی و دریاچه ای به طول 45،189 متر

– ریسه و جوشکاری به طول 45،189 متر

– تست هیدرو استاتیک به طول 45،189 متر

– پوشش  پلی اتیلن  200،000 مترمربع

– راه اندازی و تزریق گاز

عنوان مقدار
کارفرماشرکت گاز تهران بزرگ
دستگاه نظارتشرکت مهندسین مشاور هراز راه
مدت انجام پروژهدویست و پنجاه روز
محل انجام پروژهکوه سفید قم به سمت تهران
وضعیت پروژهتحویل قطعی