احداث قطعه سوم(۲ب) بزرگراه خواجه ورزقان

تاریخ انجام پروژه

1393

شرح کلی پروژه

احداث قطعه سوم (۲ب) بزرگراه چهار باندخواجه ورزقان بطول ۸ کیلومتر ( از کیلومتر ۷۶۰+۲۹ تا کیلومتر ۷۶۰+۳۷ ) در استان آذربایجان شرقی با هدف تسهیل تردد و رفاه حال مردم منطقه در محدوده شهر تبریز به مجتمع مس سنگون به انجام رسیده است.

در زمان بهره برداری مجتمع مس سونگون، این جاده به یکی از محورهای پرتردد، حادثه خیز و دارای حجم ترافیکی بالا تبدیل شده بود که با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی و تامین سرمایه شرکت صنایع مس آذربایجان در یکی از قطعات توسط این شرکت به اجراء رسیده است.

دامنه کار

– تهیه کلیه مصالح مورد نیاز احداث راه و ابنیه فنی شامل آسفالت ، میلگرد ، مصالح خاکی دانه بندی شده و غیره

– اجرایی کلیه عملیات احداث ابنیه فنی دور برگردان ها ، رمپ های ورود و خروج ، پارکینگ ها ، پل ها و دهانه آبروها ، نصب جانپناه ها ، نصب تابلوها و علائم  راهنمایی

– اجرایی کلیه عملیات مربوط به زیر سازی و اجرای آسفالت تا مرحله نهایی

– برداشت متحدثات نقشه های حین ساخت (AS- built )

اهم مقادیر

– اجرای خاکبرداری در انواع زمین خاکی ، سنگی و انفجاری به حجم 1،500،000 مترمکعب.

– اجرای تونان به حجم 900،000 مترمکعب.

– اجرای زیراساس به حجم 100،000 مترمکعب.

– اجرای اساس به حجم 50،000 مترمکعب.

– اجرای قالب بندی فلزی در سطح 16،000 مترمربع.

– اجرای آرماتوربندی و انواع کارهای فلزی به وزن 600،000 کیلوگرم.

– انواع بتن ریزی در حجم 15،000 مترمکعب.

 

عنوان مقدار
کارفرمااداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
دستگاه نظارتشرکت مهندسین مشاور راه ور
مدت انجام پروژهسی و شش ماه و شصت ماه دوره نگهداری
محل انجام پروژهخواجه ورزقان
وضعیت پروژهدر دست اجرا