پروژه ساختمان اداری و پست امداد منطقه ۱ گازرسانی تهران

تاریخ انجام پروژه

1388

شرح کلی پروژه

پروژه در زمینی به مساحت 1260 متر مربع با زیربنای 2350 متر مربع مشتمل بر دو طبقه و زیرزمین می باشد. اسکلت بتنی مقاوم در برابر زلزله طراحی و اجرا گردیده است، که جهت استقرار پرسنل و ماشین آلات امداد رسانی شرکت گاز استان در منطقه یک گازرسانی تهران مخصوصاً در زمان بروز حوادث غیر مترقبه می باشد.

دامنه کار

– خاکبرداری، مهار ساختمان و زمین های اطراف

– اجرای پی بتنی و سازه بتنی مقاوم در برابر زلزله

– اجرای عملیات تأسیسات مکانیکی و برقی بطور کامل

اهم مقادیر

– قالب بندی 4511 متر مربع

– آرماتوربندی 140 تن

– بتن ریزی 1235 متر مکعب

– نما ورق کامپوزیت 1122 متر مربع

عنوان مقدار
کارفرماشرکت گاز استان تهران
دستگاه نظارتمهندسین مشاور مشانیر
مدت انجام پروژههفتصد و بیست و پنج روز
محل انجام پروژهتهران (تقاطع خیابان هشت بهشت و فکوری)
وضعیت پروژهتحویل قطعی