پروژه عملیات زیربنایی و آماده سازی زمین در مجتمع مسکونی ورزقان

تاریخ انجام پروژه

1381

شرح کلی پروژه

خاکبرداری و حمل در محوطه به مساحت 25 هکتار جهت اجرای عملیات زیربنایی آب، فاضلاب و برق کشی (ایجاد پست برق 20 کیلو وات) هدایت آبهای سطحی، زیرسازی و آسفالت خیابانها

دامنه کار

– نقشه برداری و پیاده سازی معابر

– خطوط لوله آب و فاضلاب

– جداول هدایت آبهای سطحی

– خاکبرداری و حمل خاکهای مازاد

– کانال کشی و اجرای خطوط لوله آب و فاضلاب و کابل گذاری برقی

– تهیه مصالح و اجرای زیر اساس و اساس و آسفالت خیابانها

اهم مقادیر

– خاکبرداری در محوطه 70000 متر مکعب 10% سنگی

– کابل کشی برق فشار ضعیف در محوطه 20000 متر طول

– نصب جدول بتنی 12000 متر طول

– آسفالت 6500 تن

عنوان مقدار
کارفرماشرکت ملی صنایع مس ایران- طرح مس سونگون
دستگاه نظارتمهندسین مشاور کانی کاوان
مدت انجام پروژهبیست و دو ماه
محل انجام پروژهاستان آذربایجان شرقی، شهر ورزقان، سایت مس سونگون
وضعیت پروژهتحویل قطعی