خطوط انتقال آب از روستای طلوت به شهر فریدونکنار

هدف از اجرای پروژه فوق تامین آب شرب سالم و بهداشتی به میزان ۱۵۰۰ لیتر بر ثانیه در استان مازنداران برای آبرسانی به شهرهای بابل، بابلسر، امیرکلا، فریدنکنار، کله بست و روستاهای واقع در مسیر خط لوله اجراء گردیده است. این مجموعه شامل تصفه خانه آب، خطوط لوله انتقال آب، خطوط انتقال آب مخازن ذخیره…

ادامه مطلب

خط انتقال آب شرب شهرهای گروه الف مازندران از سد البرز

هدف از اجرای پروژه فوق تامین آب شرب سالم و بهداشتی به میزان ۱۵۰۰ لیتر بر ثانیه در استان مازنداران برای آبرسانی به شهرهای بابل، بابلسر، امیرکلا، فریدنکنار، کله بست و روستاهای واقع در مسیر خط لوله اجراء گردیده است. این مجموعه شامل تصفه خانه آب، خطوط لوله انتقال آب، خطوط انتقال آب مخازن ذخیره…

ادامه مطلب