پروژه زهکشی و آبیاری کرم آباد

پروژه طراحی و ساخت ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ و ﻧﯿﻤﻪ اﺻﻠﯽ ۵۰ الی ۴۵۰ میلیمتر  پلی اتیلن و به همراه ﻟﺘﺮاﻟﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻬﺎی آﺑﯿﺎری و ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽﮐﻼﺳﯿﮏ ﺛﺎﺑﺖ…

اطلاعات بیشتر »

احداث خط انتقال آب آبیاری دشت سیستان، مسیر پشت آب (خط اصلی آ)

تداوم کم آبی منطقه طرح، ضرورت و اتخاذ برنامه ریزی صحیح در راستای دستور مقام معظم رهبری و به منظور حل مشکلات مردم را در دستور کار وزارت محترم جهاد…

اطلاعات بیشتر »

عملیات احداث خط انتقال گاز تقوینی اسفراین، نقاب، جغتای

پروژه خط انتقال “۳۰ و “۲۰ گاز تقویتی اسفراین ، نقاب و جغتای جهت تامین گاز مورد نیاز کارخانه فولاد سبزوار و تقویت انشعاب “۱۰ موجود شهر اسفراین به منظور…

اطلاعات بیشتر »

احداث قطعه سوم(۲ب) بزرگراه خواجه ورزقان

احداث قطعه سوم (۲ب) بزرگراه چهار باندخواجه ورزقان بطول ۸ کیلومتر ( از کیلومتر ۷۶۰+۲۹ تا کیلومتر ۷۶۰+۳۷ ) در استان آذربایجان شرقی با هدف تسهیل تردد و رفاه حال…

اطلاعات بیشتر »